Dekora Houdstermaatschappij B.V.

2013-04-16

Bij vonnis van de rechtbank Limburg te Maastricht d.d. 16 april 2013 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Dekora Houdstermaatschappij B.V., statutair gevestigd te Heerlen, zaakdoende aan de Lekdijk 14, 4121 KG Everdingen, met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. E.H.J.M. Rutten tot curator. (C/03/13/109F)

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.