M-Hold Beheer B.V.

2013-03-26

Bij vonnis van de Rechtbank te Oost-Brabant d.d. 26 maart 2013 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap M-HOLD BEHEER B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende aan de Klompstraat 10 te 6411 KS  Heerlen, in welk faillissement op 4 april 2013 mr. E.Ph. Roelofs is aangesteld tot curator en mr. M.T.A.C. Russel is benoemd tot Rechter-Commissaris.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.