Man at Work BV Uitzendorganisatie

2013-02-19

Bij vonnis van de Rechtbank te Maastricht d.d. 19 februari 2013 in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap Uitzendorganisatie Man at Work B.V., tevens handelend onder de naam Contract Detacheringen, statutair gevestigd en zaakdoende aan de Minckelersstraat 22 te 6372 PP Landgraaf, met aanstelling van mr. E.Ph. Roelofs tot curator en benoeming van mr. M.E.M.W. Nuijts tot Rechter-Commissaris.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.