Knops en De Jonge

2012-10-16

Bij vonnis van de Rechtbank te Maastricht d.d. 16 oktober 2012 zijn in staat van faillissement verklaard de heer Harry Theodorus Peter Knops en mevrouw Annechien Ida de Jonge, beiden wonende aan de Orionsingel 24, 6418 KK Heerlen, met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot Rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.J.H.M. Crombaghs tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.