Hameleers Logistics B.V.

2012-07-24

Bij vonnis van de Rechtbank Maastricht d.d. 24 juli 2012 is in staat van faillissement verklaard Hameleers Logistics B.V., met benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. E.H.J.M. Rutten tot curator.

Klik hier voor het faillissementsverslag op de website van Rechtspraak

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.