VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ UWV- EN BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE

Vrije Advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarschriftprocedure!

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Bent u betrokken of dreigt u betrokken te worden bij een rechtszaak en wenst u zelf te bepalen wie uw belangen behartigt (vrije advocaatkeuze)?

Let dan op!

Het Europese Hof heeft zich op 7 november 2013 uitgesproken over de vrije advocaatkeuze (zie hier mijn eerder geschreven artikel over vrije advocaatkeuze) bij een rechtsbijstandverzekering. Het Europese Hof heeft toen bepaald dat bij elke gerechtelijke procedure of administratieve procedure, de verzekerde de keuze heeft tussen een interne jurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar of een externe advocaat.

Met andere woorden: bij een gerechtelijke procedure of administratieve procedure heeft  verzekerde recht op vrije advocaatkeuze.

Niet duidelijk was of de UWV-procedure én bezwaarschriftenprocedure werden aangemerkt als administratieve procedures.

Op 7 april 2016 is hierover duidelijkheid gekomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het wettelijk recht op vrije advocaatkeuze óók geldt in een ontslagprocedure én bezwaarschriftenprocedure.

Kort en goed

Het maakt voor het recht op vrije advocaatkeuze en de vergoeding van de kosten van juridische bijstand niet langer een verschil of u als verzekerde geconfronteerd wordt met een ontslagprocedure, bezwaarschriftenprocedure of met een gerechtelijke procedure. In de hierboven genoemde gevallen heeft u het recht om zelf een (externe) advocaat te kiezen.

Mocht u hierover vragen hebben of wenst u dat uw belangen behartigd worden door een advocaat van ons kantoor? Neem dan contact met ons op.

Loes Plantaz (advocaat Arbeidsrecht)

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.