MKB ABONNEMENT EN SPREEKUUR

Vanaf 1 januari 2016 bieden wij aan ondernemers een MKB abonnement aan en hebben wij wekelijks op donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur een gratis spreekuur.

Op onze website vindt u, onder de kopjes Abonnementen en Spreekuur, hierover meer informatie. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. mr. (Loes) L.A.M. Plantaz (l.plantaz@ruttenwelling.nl of 045-5741488). 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.