Wat is de invloed van het Coronavirus op uw contracten?

Wat is de invloed van het Coronavirus op uw contracten? Bent u aansprakelijk als u uw contractuele verplichtingen vanwege deze (virus)uitbraak niet meer kunt nakomen? Of kunt u dan een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden? Prangende vragen die de laatste tijd meermaals de revue passeren[1].[1] Uiteraard is dit artikel sterk vereenvoudigd voor de leesbaarheid.

 

Lees meer

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel en hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. 

Uw zaken worden gewoon behandeld en ons kantoor en uw vaste advocaat blijven voor u bereikbaar.

Wij zullen u informeren waar nodig. Als u vragen heeft of opties wilt bespreken, wij staan voor u klaar.

Lees meer

De invoering van het UBO-register; wat betekent dit voor u?

Op basis van Europese wetgeving om witwassen tegen te gaan en terrorisme te bestrijden, is elke EU-lidstaat verplicht om een register te gaan bijhouden, waarin de gegevens zijn opgenomen van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van vrijwel alle ondernemingen. Het ziet ernaar uit dat het Nederlandse register, na vertraging en uitstel, in het voorjaar van 2020 in werking treedt.
Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Lees meer

Ron Crombaghs heeft de Magna Charta publieksprijs “Beste Blog ONDERNEMINGSRECHT 2019” gewonnen.

Lees meer

Het nieuwe arbeidsrecht. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deel 2

In ons vorige artikel informeerden wij u al over het feit dat het arbeidsrecht per 1 januari 2020 opnieuw is gewijzigd (Wet Arbeidsmarkt in Balans, hierna: WAB).
De belangrijkste wijzigingen lopen wij met u door, waarbij wij u een aantal handreikingen geven over hoe u met de wijzigingen om kunt gaan.

Hieronder informeren wij u over de wijzigingen van de WAB qua ketenregeling, ontslagmogelijkheden, transitievergoeding en Payrolling.

 

Lees meer

Het nieuwe arbeidsrecht. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deel 1

Als werkgever bent u waarschijnlijk bekend met het feit dat het arbeidsrecht per 1 januari 2020 opnieuw is gewijzigd (Wet Arbeidsmarkt in Balans, hierna: WAB). De belangrijkste wijzigingen lopen wij met u door. Daarbij geven wij u een aantal handreikingen over hoe u met de wijzigingen om kunt gaan.

Lees meer

Een bericht voor verhuurders van kantoorpanden

Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat kantoorpanden met meer dan 100 m² per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C moeten hebben. Deze verplichting past in het streven om Nederland meer energieneutraal te maken en is opgenomen in het Bouwbesluit1.
Dit kan voor een verhuurder hoge investeringen met zich meebrengen. 

Lees meer

Even voorstellen: Patrice Hoogeveen

Per januari 2020 is Patrice Hoogeveen bij Rutten x Welling Advocaten in dienst getreden als Senior jurist.

Lees meer

Haviltex, wat betekent dit voor u als ondernemer?

Inleiding

Waarschijnlijk hoort u dit woord voor het eerst van uw eigen advocaat of van een rechter. U heeft dan een contractueel geschil. U hoort het woord ook vaak als een werkwoord: “Haviltexen”. Maar wat betekent dit?

 

Lees meer

Ron Crombaghs genomineerd voor de MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS ONDERNEMINGSRECHT 2019

In februari 2019 publiceerde Ron Crombaghs het artikel:
Kan bovenmatige bemoeizucht van ouders langs het voetbalveld leiden tot opzegging lidmaatschap van het kind bij de voetbalclub?

Met dit artikel is Ron Crombaghs genomineerd voor de MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS ONDERNEMINGSRECHT 2019.

Tot 1 december 2019 kunt u op dit artikel stemmen via de website www.avdr.nl publieksprijs in de categorie Ondernemingsrecht en Insolventierecht - BLOG.

 

Lees meer

Doorbraak in positie certificaathouders

Op 24 september 2019 heeft het hof Amsterdam (Ondernemingskamer) een opmerkelijke uitspraak gedaan1. Het hof heeft namelijk besloten om de geschillenregeling voor aandeelhouders van artikel 2:343 BW toe te passen in een geschil tussen twee certificaathouders.

Wat houdt die geschillenregeling in?

 

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2020 verandert het arbeidsrecht. Dan treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De nieuwe regels zijn er met name op gericht om flexibele arbeidskrachten (o.a. werknemers met een oproepcontract, een min/max contract of een nul-urencontract) meer zekerheid te bieden. 

Het is nú al relevant om stil te staan bij enkele van de aankomende wijzigingen en wellicht zelfs al actie te ondernemen. Hieronder de meest belangrijke wijzigingen op een rij.

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid op de werkplek buiten werktijd

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de werkplek veilig is voor uw werknemers. Doet u dat niet, dan kunt u te maken krijgen met werkgeversaansprakelijkheid.

Geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook indien een bedrijfsongeval van uw werknemer plaatsvindt op de werkplek maar buiten werktijd?

Lees meer

De Nederlandse Handbike Competitie komt naar Heerlen!

Heerlen ademt wielrennen. Vooral op die ene vrijdagavond na de Tour de France. Het is hartje zomer. In de stad is het afgeladen vol met mensen uit de hele regio. Onder het genot van een glaasje wijn, een biertje of gewoon een cola geniet men van de live muziek op een van de pleinen. En terwijl de zon langzaam ondergaat, koerst de nationale én internationale top van de wielerwereld door het stadscentrum. Ik heb het natuurlijk over de RaboRonde.

Lees meer

Kan het duwen van een leerling leiden tot ontslag op staande voet?

Medewerker van een mbo-school duwt een vervelende leerling tegen de borst en tegen de keel en wordt door de school op staande voet ontslagen. Mag dat?

Lees meer

Geen revanche voor deelnemer Miljoenenjacht

Het gerechtshof  heeft onlangs – net als de rechtbank - geoordeeld dat de deelnemer van Miljoenenjacht het spel niet mag afmaken.

Lees meer

Kan bovenmatige bemoeizucht van ouders langs het voetbalveld leiden tot opzegging lidmaatschap van het kind bij de voetbalclub?

Elke voetbalvereniging heeft er wel mee te maken. Bemoeizucht van ouders langs de zijlijn van het voetbalveld. Mag je als voetbalclub het lidmaatschap van een voetbalpupil opzeggen wegens ernstig wangedrag van de ouders?

Lees meer

Wetsvoorstel vergoeding affectieschade aangenomen

Het thema immateriële schade, met de nadruk op affectieschade, is in Nederland de afgelopen jaren onderwerp geweest van een stevig debat. Vijftien jaar na het eerste ingediende wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer op 10 april 2018 het wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Op 1 januari 2019 treedt de wet ter vergoeding van affectieschade in werking.

 

 

 

Lees meer

Negatieve uitspraken over management in besloten Whats-App conversatie.

Solliciteren bij de concurrent en het initiatief nemen om twee collega’s bij die sollicitatie te betrekken en het doen van schertsende uitspraken over het management in een besloten WhatsApp-groep! Is er sprake van (ernstig) verwijtbaar handelen en rechtvaardigt dit gedrag een ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Lees meer

MITCH VALIZE GEHULDIGD

Handbiker Mitch Valize vertelde (vrijdag 30 november 2018) tijdens de Open Coffee op ons kantoor zijn levensverhaal vol optimisme en passie voor de sport aan ondernemers en buurtbewoners. Niets vermoedend werd hij gehuldigd door wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen voor zijn Nederlands kampioenschap. 

Lees meer

Onjuist LinkedIn profiel, reden tot ontslag?

Kan een werkgever je verplichten om jouw LinkedIn-profiel aan te passen? Kan het weigeren om je LinkedIn-profiel aan te passen een reden zijn voor ontslag op staande voet? De rechtbank Midden-Nederland heeft zich medio dit jaar over deze vragen gebogen. 

Lees meer

Even voorstellen: mr. Britt Paulissen

Sinds 1 oktober 2018 wordt ons kantoor versterkt door mr. Britt Paulissen. Britt heeft de Masteropleiding Nederlands Recht gevolgd met als specialisatie Handels- en Ondernemingsrecht. Tijdens deze master heeft zij onder andere de vakken insolventierecht en geschillen in de onderneming doorlopen. 

Lees meer

Geen energielabel, toch geen dwangsom

In 2015 is het energielabel ingevoerd. De gedachte achter dit label is om huiseigenaren meer bewust te maken van het energieverbruik van hun woning. Om die reden kregen alle eigenaren bij de invoering in 2015 een “voorlopig energielabel”. Aan dat label zitten op zich geen verdere verplichtingen zolang je zelf eigenaar van de woning blijft.

Lees meer

De (ver)koop van een particuliere woning via WhatsApp, kan dat?

Bent u gebonden aan een toezegging via WhatsApp bij de verkoop van uw woonhuis? De (ver)koop van een particuliere woning via WhatsApp, kan dat?

Voor de koop van een particuliere woning is een schriftelijke koopovereenkomst noodzakelijk. Kan een WhatsApp-bericht dienen als een geldige schriftelijke (koop)overeenkomst? Deze vraag speelde onlangs bij de rechtbank Limburg. En hoe zit het bij bedrijfsmatig vastgoed (ver)kopen via een WhatsApp?

Lees meer

MITCH: "EEN WEEK OM NOOIT TE VERGETEN"

Het is alweer een maand geleden dat ik als debutant aan de start stond van het wereldkampioenschap paracycling in het Italiaanse plaatsje Maniago. Het was een week vol nieuwe ervaringen. In deze blog wil ik jullie meenemen naar mijn mooiste ervaring van die week (let op, spoiler alert): mijn bronzen medaille bij de wegwedstrijd.

Lees meer

Rutten en Welling partner van Groene Ster

Rutten & Welling Advocaten is al jarenlang partner van Groene Ster. Met trots presenteren wij de elftalfoto van de selectie voor het seizoen 2018-2019

 

 

Lees meer

Yes we did it!

Yes we did it!

Wat me nog niet lukte in Oostende is me wel gelukt in Emmen en dus mag ik dit weekend deelnemen aan het WK paracycling in Italië.

Lees meer

Pascalle Thoren geslaagd voor de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren

Lees meer

Het nieuwe seizoen is begonnen!

We zitten alweer in mei en dat betekent dat het nieuwe wedstrijdseizoen is begonnen. Na een winter alleen maar trainen, trainen en nog meer trainen, mogen we nu laten zien hoeveel sterker en sneller we zijn geworden. Ik heb echt uitgekeken naar dit moment. Het afgelopen half jaar heb ik mezelf op tal van punten verbeterd. Basisconditie, uithoudingsvermogen, spierkracht en sprintsnelheid. Ik lijk een enorme sprong gemaakt te hebben. Ik zeg bewust lijkt, want ik moet het wel nog laten zien. Ik ben dan ook enorm gemotiveerd om te gaan knallen. Die witte muren in de garage heb ik nu wel genoeg gezien. Ik wil de straat op, ik wil racen!

Lees meer

Welke veranderingen brengt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor organisaties met zich mee? Bent u klaar voor deze nieuwe Europese ‘privacywet’ en geldt de AVG ook voor kleine MKB bedrijven en voor ZZP-ers of geldt deze alleen voor datagiganten?

Lees meer

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot die met zijn vader een zogenoemde straatrace hield, waarbij een dodelijk slachtoffer viel, niet ontslaan. Transavia vindt dit gedrag niet passen bij de functie van een piloot en wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden. De rechtbank ging daar niet in mee. Waarom niet? Hoe ernstig moet wangedrag in privé zijn om een ontslag te rechtvaardigen?

Lees meer

Strekt vaststelling van de jaarrekening tot verlening kwijting (decharge) aan de bestuurder(s)? Leidt het opnemen van een clausule in de statuten van een besloten vennootschap, waarin is bepaald dat vaststelling van de jaarrekening decharge van de bestuurder(s) met zich brengt, tot een geldig dechargebesluit? Of is een expliciete agendering en besluitvorming op de AVA vereist voor het verlenen van decharge?

Lees meer

Mag een werknemer tijdens werktijd gevonden geld behouden?

Een werknemer treft geld aan in een printer, die als afval is aangeboden aan een afvalverwerkingsbedrijf.  Wie is de (on)gelukkige vinder? Het antwoord op deze vraag is van belang, omdat een vinder eigenaar van het geld kan worden.

Lees meer

Loes Plantaz geslaagd voor specialisatieopleiding Arbeidsrecht

Op 14 december 2017 heeft Loes Plantaz met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

Kern van haar examen waren de onderwerpen individueel ontslagrecht, statutair bestuurder en overgang van onderneming.

 

Lees meer

MITCH VALIZE: HET SEIZOEN IS WEER VOORBIJ, OP NAAR VOLGEND JAAR!

Het seizoen is weer voorbij, op naar volgend jaar!

We zitten nu eind oktober. Tijd om terug te blikken op het afgelopen wedstrijdseizoen en mijn doel voor het nieuwe seizoen al voorzichtig met potlood op te schrijven.

Lees meer

Dient u online prijsfouten na te komen?

Op haar webshop bood Leen Bakker hoogslapers te koop aan voor een ‘geweldige’ prijs. Zij prijsde de hoogslapers af met ruim 90 procent. Het bleek echter een vergissing te zijn van de meubeldiscounter. Vraag is of de woonwinkel een bindende koopovereenkomst had gesloten met de online bestellers en of zij verplicht was tot levering?

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens gebruik internet op werkvloer

Een werkgever heeft een memo opgesteld waarin opgenomen stond dat het medewerkers niet langer was toegestaan om gebruik te maken van internet tijdens werktijd.  

Eén werkneemster van dit bedrijf maakte desondanks gebruik van internet tijdens werktijd en ontving hiervoor een waarschuwing. In deze brief stond ook dat de grens is bereikt en dat herhaling zal kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

De werkneemster bleef tijdens werktijd gebruik maken van internet en daarom ging de werkgever tot een ontslag op staande voet over.

Lees meer

Portretrecht Edgar Davids geschonden?

Edgar Davids eist een schadevergoeding vanwege een ‘Look-a-like’ in een computerspel. De rechtbank Amsterdam heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of het portretrecht van de bekende oud-voetballer is geschonden?

Lees meer

Een drone wordt uit de lucht geschoten. Eigen schuld?

Moet de eigenaar van een drone, die door de buren uit de lucht is geschoten, de schade volledig zelf dragen, nu hij zijn buren met de drone heeft bespied? Die vraag is onlangs door de rechtbank Gelderland beantwoord. Hier botst het recht op privacy met het eigendomsrecht. 

Lees meer

Hof blijft uitgaan van een vergoedingsrente die hoger ligt dan de rente op spaarrekeningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-07-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6419

Dolgelukkig koop je samen een woning met je partner. Je wordt samen eigenaar. Na verloop van tijd vervliegt helaas het geluk en willen beiden hun eigen weg gaan. Samenwonen lukt dan vaak niet meer en één van de twee vertrekt naar een ander woonadres.

Lees meer

Curator persoonlijk aansprakelijk bij schending onder(ver)huurverbod

Mag een curator, ondanks een contractueel onder(ver)huurverbod,  een pand (bijvoorbeeld een winkelruimte) tijdelijk onderverhuren / in gebruik geven aan een derde, zonder instemming van de verhuurder? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over deze vraag? 

Lees meer

De stellingen van Ajax treffen doel.

Ajax staat in zijn recht en mag de samenwerking met zijn (al bijna 30 jaar) vaste ‘shirtbedrukker’ beëindigen. Dat heeft de Voorzieningenrechter op 18 juli 2017 besloten. Wat was er aan de hand en (vooral) wat leert ons deze uitspraak?

Lees meer

Rust op een accountant een spontane advies- en/of waarschuwingsplicht?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 geoordeeld dat een accountant de zorgplicht schendt door bij een aandelentransactie niet te wijzen op de fiscale consequentie van de overdrachtWat was er aan de hand? Maar vooral: wat leert deze uitspraak?

Lees meer

MITCH: "IK KWAM, IK ZAG, IK OVERWON"

Van 18 tot en met 24 juni 2017 werd het normaal zo rustige Kaunertal in Tirol, Oostenrijk, overspoeld met Nederlanders. Het was namelijk tijd voor alweer de 5e editie van de HandbikeBattle. Voor degene die het niet weten, de HandbikeBattle is een sportieve handbikewedstrijd tussen de handbiketeams van twaalf grote, gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland. Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed en ik heb mijn ogen uitgekeken.

 

 

Lees meer

LETSEL NA VAL IN ESCAPE-ROOM ... WIE IS AANSPRAKELIJK?

Escape-rooms zijn tegenwoordig een ware hype. Maar wat als er een ongeluk gebeurt met ernstige letselschade tot gevolg? Is de eigenaar van de escape-room dan aansprakelijk voor de letselschade of heeft de deelnemer dit risico aanvaard? Begin dit jaar heeft de rechtbank Zeeland West-Brabant zich gebogen over een valpartij met ernstig (been)letsel in een escape-room. Is het voor de exploitanten van escape-rooms nu ook opletten geblazen?

Lees meer

PARTNERALIMENTATIE: soms mag niet meer van je worden verwacht dat je betaalt

Waarom zou je eigenlijk partneralimentatie betalen na een echtscheiding? De meesten zullen antwoorden: omdat de wet dat zegt. Want, hoewel ik zeker wel gescheiden mensen ken die ook zonder een wettelijke verplichting hun ex na de echtscheiding financieel zouden steunen, voelen de meesten het  toch als een ongewenste verplichting.  Toch gaat de wet ervan uit, dat we allemaal een morele plicht behoren te voelen om een minder verdienende partner na het einde van het huwelijk te steunen.

Lees meer

HOE BEREKEN JE DE SCHADE VAN EEN TOTAL-LOSS VERKLAARDE AUTO

De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege)  heeft zich op 10 februari 2017 over deze vraag uitgelaten.  Kort  zakelijk weergegeven is het volgens de Hoge Raad geoorloofd dat een verzekeraar een standaard afschrijvingsmethode hanteert om de marktwaarde (de waarde in het economische verkeer) van een auto vast te stellen. Als  tegen die methode verweer wordt gevoerd, inhoudende dat de vergoeding op basis van deze methode de daadwerkelijke schade niet dekt, zal onderzocht dienen te worden of een andere (schade)berekeningsmethode  wel leidt tot vergoeding van de schade.

Lees meer

MITCH: "OOSTENRIJK, WE KOMEN ERAAN!"

Nog een maandje en dan vertrekken we richting Oostenrijk voor de 5e editie van de HandbikeBattle. Maar voordat ik een voorbeschouwing geef op dit fantastische evenement neem ik jullie eerst nog even mee terug naar een ander bijzonder evenement.

Lees meer

MITCH VALIZE: WAT GAAT 2017 MIJ BRENGEN?

Hee, hallo, daar ben ik weer! De winterperiode zit er zo goed als op en de plannen voor 2017 zijn gemaakt. Het belooft een mooi jaar te worden. Maar eerst even terug in de tijd, want aan het eind van 2016 is nog wel wat gebeurd.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben gestopt met zitvolleybal. En dat heeft een heel goede reden....

Lees meer

HET SLAPEND DIENSTVERBAND

... Ingevolge de WWZ heeft een werknemer, die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, eveneens recht op een transitievergoeding, waarbij de twee jaar arbeidsongeschiktheid meetellen als dienstjaren. Deze nieuwe regelgeving is veel werkgevers een doorn in het oog ....

Lees meer

PARALYMPICS 2016

De Paralympische Spelen 2016 gaan beginnen!

Lees meer

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ UWV- EN BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE

Vrije Advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarschriftprocedure!

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Bent u betrokken of dreigt u betrokken te worden bij een rechtszaak en wenst u zelf te bepalen wie uw belangen behartigt (vrije advocaatkeuze)?

Lees meer

MITCH VALIZE "VALLEN EN OPSTAAN"

Om de top te bereiken moet je van je fouten leren

Topsport is vallen en opstaan. Dit heb ik onlangs tijdens de groepstraining met Adelante on Wheels, het handbiketeam van Adelante, iets te letterlijk genomen. Op de planning stond een trainingsmiddag bij de Loorberg in Slenaken, maar helaas heb ik de Loorberg niet eens kunnen beklimmen. Al in de eerste afdaling ging het goed mis.

Lees meer

SPONSORING MITCH VALIZE

Rutten & Welling Advocaten gaat Mitch Valize sponsoren in het verwezenlijken van zijn droom. Mitch wil schitteren tijdens de Paralympische Spelen 2020 te Tokyo. Hij  wil in de Japanse hoofdstad deelnemen aan twee paralympische sporten, namelijk:  handbiken en zitvolleybal.

Lees meer

MITCH VALIZE STELT ZICH VOOR

Wie is Mitch Valize en wat wil Mitch bereiken over 4 jaar?

Ik ben 20 jaar en kom uit hartje Heerlen. De meeste mensen omschrijven mij als "een vrolijke en sociale jongen die overal 200% voor gaat". In het dagelijks leven studeer ik Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en daarnaast ben ik veel met sport bezig. Drie keer in de week ben ik te vinden op de voetbalvelden van RKSV Bekkerveld, waar ik trainer/coach ben van een meidenteam. Zelf doe ik ook nog aan sport in de vorm van handbiken en zitvolleybal, beide een paralympische sport.

Lees meer

INDEXERING ALIMENTATIE

Op basis van de wet stijgt alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie) jaarlijks per 1 januari. Het indexeringspercentage voor het volgende jaar wordt ieder jaar rond medio november kenbaar gemaakt.

Lees meer

MKB ABONNEMENT EN SPREEKUUR

Lees meer

EERSTE UITSPRAAK OVER CONCURRENTIEBEDING NA INVOERING WWZ

In een eerder geplaatst artikel over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 is aangegeven, dat in tijdelijke arbeidsovereenkomsten géén concurrentiebeding meer mag worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat en welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen hij heeft bij het concurrentiebeding.
In welke situatie is van deze uitzondering sprake? 

Lees meer

WIJ KOMEN IN ACTIE VOOR SERIOUS REQUEST

Lees meer

WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT PER 1 JULI 2015

Vanaf 1 juli 2015 zal er een aantal wijzigingen plaatsvinden in het ontslagrecht. 

Lees hier de verschillen tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie per 1 juli 2015, de mogelijke consequenties voor u/uw bedrijf en nuttige tips.

Lees meer

GEEN EXTRA AANMANING VEREIST VOOR HET IN REKENING BRENGEN VAN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

Het is ruim 2 jaar geleden dat de "Wet normering buitengerechtelijke incassokosten" en het bijbehorende besluit in werking zijn getreden. Het besluit heeft betrekking op het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten bij een schuldenaar. 
Wij merken dat ondernemers in de praktijk veelal terughoudend zijn met het toepassen van het besluit, of dat zij niet precies weten hoe het tenuitvoer gelegd dient te worden. Vandaar deze update. 

Lees meer

WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT PER 1 JANUARI 2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden ook wel de “flexbepalingen” genoemd.

Wij geven de belangrijkste wijzigingen beknopt voor u weer. 

Lees meer

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ NIET VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING

Eiser wordt ontslagen bij zijn werkgever en wil een advocaat van zijn eigen keuze inschakelen om een procedure tegen zijn ex-werkgever op te starten. Hij geeft niet de voorkeur aan een advocaat/jurist van DAS, waar hij voor rechtsbijstand verzekerd is.  Eiser start een procedure met zijn advocaat en verzoekt DAS om de kosten daarvan te vergoeden. DAS weigert om de kosten te vergoeden, omdat in de verzekeringsovereenkomst van DAS is opgenomen, dat de verzekerde bij een procedure pas het recht heeft om een eigen advocaat te kiezen, nadat DAS tot de conclusie is gekomen dat externe rechtsbijstand gerechtvaardigd is.

Lees meer

Oudere nieuwsberichten

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.