Dient u online prijsfouten na te komen?

Op haar webshop bood Leen Bakker hoogslapers te koop aan voor een ‘geweldige’ prijs. Zij prijsde de hoogslapers af met ruim 90 procent. Het bleek echter een vergissing te zijn van de meubeldiscounter. Vraag is of de woonwinkel een bindende koopovereenkomst had gesloten met de online bestellers en of zij verplicht was tot levering?

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens gebruik internet op werkvloer

Een werkgever heeft een memo opgesteld waarin opgenomen stond dat het medewerkers niet langer was toegestaan om gebruik te maken van internet tijdens werktijd.  

Eén werkneemster van dit bedrijf maakte desondanks gebruik van internet tijdens werktijd en ontving hiervoor een waarschuwing. In deze brief stond ook dat de grens is bereikt en dat herhaling zal kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

De werkneemster bleef tijdens werktijd gebruik maken van internet en daarom ging de werkgever tot een ontslag op staande voet over.

Lees meer

Portretrecht Edgar Davids geschonden?

Edgar Davids eist een schadevergoeding vanwege een ‘Look-a-like’ in een computerspel. De rechtbank Amsterdam heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of het portretrecht van de bekende oud-voetballer is geschonden?

Lees meer

Een drone wordt uit de lucht geschoten. Eigen schuld?

Moet de eigenaar van een drone, die door de buren uit de lucht is geschoten, de schade volledig zelf dragen, nu hij zijn buren met de drone heeft bespied? Die vraag is onlangs door de rechtbank Gelderland beantwoord. Hier botst het recht op privacy met het eigendomsrecht. 

Lees meer

Hof blijft uitgaan van een vergoedingsrente die hoger ligt dan de rente op spaarrekeningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-07-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6419

Dolgelukkig koop je samen een woning met je partner. Je wordt samen eigenaar. Na verloop van tijd vervliegt helaas het geluk en willen beiden hun eigen weg gaan. Samenwonen lukt dan vaak niet meer en één van de twee vertrekt naar een ander woonadres.

Lees meer

Curator persoonlijk aansprakelijk bij schending onder(ver)huurverbod

Mag een curator, ondanks een contractueel onder(ver)huurverbod,  een pand (bijvoorbeeld een winkelruimte) tijdelijk onderverhuren / in gebruik geven aan een derde, zonder instemming van de verhuurder? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over deze vraag? 

Lees meer

De stellingen van Ajax treffen doel.

Ajax staat in zijn recht en mag de samenwerking met zijn (al bijna 30 jaar) vaste ‘shirtbedrukker’ beëindigen. Dat heeft de Voorzieningenrechter op 18 juli 2017 besloten. Wat was er aan de hand en (vooral) wat leert ons deze uitspraak?

Lees meer

Rust op een accountant een spontane advies- en/of waarschuwingsplicht?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 geoordeeld dat een accountant de zorgplicht schendt door bij een aandelentransactie niet te wijzen op de fiscale consequentie van de overdrachtWat was er aan de hand? Maar vooral: wat leert deze uitspraak?

Lees meer

MITCH: "IK KWAM, IK ZAG, IK OVERWON"

Van 18 tot en met 24 juni 2017 werd het normaal zo rustige Kaunertal in Tirol, Oostenrijk, overspoeld met Nederlanders. Het was namelijk tijd voor alweer de 5e editie van de HandbikeBattle. Voor degene die het niet weten, de HandbikeBattle is een sportieve handbikewedstrijd tussen de handbiketeams van twaalf grote, gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland. Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed en ik heb mijn ogen uitgekeken.

 

 

Lees meer

LETSEL NA VAL IN ESCAPE-ROOM ... WIE IS AANSPRAKELIJK?

Escape-rooms zijn tegenwoordig een ware hype. Maar wat als er een ongeluk gebeurt met ernstige letselschade tot gevolg? Is de eigenaar van de escape-room dan aansprakelijk voor de letselschade of heeft de deelnemer dit risico aanvaard? Begin dit jaar heeft de rechtbank Zeeland West-Brabant zich gebogen over een valpartij met ernstig (been)letsel in een escape-room. Is het voor de exploitanten van escape-rooms nu ook opletten geblazen?

Lees meer

PARTNERALIMENTATIE: soms mag niet meer van je worden verwacht dat je betaalt

Waarom zou je eigenlijk partneralimentatie betalen na een echtscheiding? De meesten zullen antwoorden: omdat de wet dat zegt. Want, hoewel ik zeker wel gescheiden mensen ken die ook zonder een wettelijke verplichting hun ex na de echtscheiding financieel zouden steunen, voelen de meesten het  toch als een ongewenste verplichting.  Toch gaat de wet ervan uit, dat we allemaal een morele plicht behoren te voelen om een minder verdienende partner na het einde van het huwelijk te steunen.

Lees meer

HOE BEREKEN JE DE SCHADE VAN EEN TOTAL-LOSS VERKLAARDE AUTO

De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege)  heeft zich op 10 februari 2017 over deze vraag uitgelaten.  Kort  zakelijk weergegeven is het volgens de Hoge Raad geoorloofd dat een verzekeraar een standaard afschrijvingsmethode hanteert om de marktwaarde (de waarde in het economische verkeer) van een auto vast te stellen. Als  tegen die methode verweer wordt gevoerd, inhoudende dat de vergoeding op basis van deze methode de daadwerkelijke schade niet dekt, zal onderzocht dienen te worden of een andere (schade)berekeningsmethode  wel leidt tot vergoeding van de schade.

Lees meer

MITCH: "OOSTENRIJK, WE KOMEN ERAAN!"

Nog een maandje en dan vertrekken we richting Oostenrijk voor de 5e editie van de HandbikeBattle. Maar voordat ik een voorbeschouwing geef op dit fantastische evenement neem ik jullie eerst nog even mee terug naar een ander bijzonder evenement.

Lees meer

MITCH VALIZE: WAT GAAT 2017 MIJ BRENGEN?

Hee, hallo, daar ben ik weer! De winterperiode zit er zo goed als op en de plannen voor 2017 zijn gemaakt. Het belooft een mooi jaar te worden. Maar eerst even terug in de tijd, want aan het eind van 2016 is nog wel wat gebeurd.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben gestopt met zitvolleybal. En dat heeft een heel goede reden....

Lees meer

HET SLAPEND DIENSTVERBAND

... Ingevolge de WWZ heeft een werknemer, die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, eveneens recht op een transitievergoeding, waarbij de twee jaar arbeidsongeschiktheid meetellen als dienstjaren. Deze nieuwe regelgeving is veel werkgevers een doorn in het oog ....

Lees meer

PARALYMPICS 2016

De Paralympische Spelen 2016 gaan beginnen!

Lees meer

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ UWV- EN BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE

Vrije Advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarschriftprocedure!

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Bent u betrokken of dreigt u betrokken te worden bij een rechtszaak en wenst u zelf te bepalen wie uw belangen behartigt (vrije advocaatkeuze)?

Lees meer

MITCH VALIZE "VALLEN EN OPSTAAN"

Om de top te bereiken moet je van je fouten leren

Topsport is vallen en opstaan. Dit heb ik onlangs tijdens de groepstraining met Adelante on Wheels, het handbiketeam van Adelante, iets te letterlijk genomen. Op de planning stond een trainingsmiddag bij de Loorberg in Slenaken, maar helaas heb ik de Loorberg niet eens kunnen beklimmen. Al in de eerste afdaling ging het goed mis.

Lees meer

SPONSORING MITCH VALIZE

Rutten & Welling Advocaten gaat Mitch Valize sponsoren in het verwezenlijken van zijn droom. Mitch wil schitteren tijdens de Paralympische Spelen 2020 te Tokyo. Hij  wil in de Japanse hoofdstad deelnemen aan twee paralympische sporten, namelijk:  handbiken en zitvolleybal.

Lees meer

MITCH VALIZE STELT ZICH VOOR

Wie is Mitch Valize en wat wil Mitch bereiken over 4 jaar?

Ik ben 20 jaar en kom uit hartje Heerlen. De meeste mensen omschrijven mij als "een vrolijke en sociale jongen die overal 200% voor gaat". In het dagelijks leven studeer ik Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en daarnaast ben ik veel met sport bezig. Drie keer in de week ben ik te vinden op de voetbalvelden van RKSV Bekkerveld, waar ik trainer/coach ben van een meidenteam. Zelf doe ik ook nog aan sport in de vorm van handbiken en zitvolleybal, beide een paralympische sport.

Lees meer

INDEXERING ALIMENTATIE

Op basis van de wet stijgt alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie) jaarlijks per 1 januari. Het indexeringspercentage voor het volgende jaar wordt ieder jaar rond medio november kenbaar gemaakt.

Lees meer

MKB ABONNEMENT EN SPREEKUUR

Lees meer

EERSTE UITSPRAAK OVER CONCURRENTIEBEDING NA INVOERING WWZ

In een eerder geplaatst artikel over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 is aangegeven, dat in tijdelijke arbeidsovereenkomsten géén concurrentiebeding meer mag worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat en welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen hij heeft bij het concurrentiebeding.
In welke situatie is van deze uitzondering sprake? 

Lees meer

WIJ KOMEN IN ACTIE VOOR SERIOUS REQUEST

Lees meer

WIJZIGINGEN ONTSLAGRECHT PER 1 JULI 2015

Vanaf 1 juli 2015 zal er een aantal wijzigingen plaatsvinden in het ontslagrecht. 

Lees hier de verschillen tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie per 1 juli 2015, de mogelijke consequenties voor u/uw bedrijf en nuttige tips.

Lees meer

GEEN EXTRA AANMANING VEREIST VOOR HET IN REKENING BRENGEN VAN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

Het is ruim 2 jaar geleden dat de "Wet normering buitengerechtelijke incassokosten" en het bijbehorende besluit in werking zijn getreden. Het besluit heeft betrekking op het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten bij een schuldenaar. 
Wij merken dat ondernemers in de praktijk veelal terughoudend zijn met het toepassen van het besluit, of dat zij niet precies weten hoe het tenuitvoer gelegd dient te worden. Vandaar deze update. 

Lees meer

WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT PER 1 JANUARI 2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden ook wel de “flexbepalingen” genoemd.

Wij geven de belangrijkste wijzigingen beknopt voor u weer. 

Lees meer

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ NIET VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING

Eiser wordt ontslagen bij zijn werkgever en wil een advocaat van zijn eigen keuze inschakelen om een procedure tegen zijn ex-werkgever op te starten. Hij geeft niet de voorkeur aan een advocaat/jurist van DAS, waar hij voor rechtsbijstand verzekerd is.  Eiser start een procedure met zijn advocaat en verzoekt DAS om de kosten daarvan te vergoeden. DAS weigert om de kosten te vergoeden, omdat in de verzekeringsovereenkomst van DAS is opgenomen, dat de verzekerde bij een procedure pas het recht heeft om een eigen advocaat te kiezen, nadat DAS tot de conclusie is gekomen dat externe rechtsbijstand gerechtvaardigd is.

Lees meer

Oudere nieuwsberichten

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.